Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest odbiornik EMI zaś czym jest architektura aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie odbiornik EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które nagminnie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą zespół inżynieryjny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane przy użyciu ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, równie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w rzeczy samej gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej zaś częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI lub analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą narzędzie elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia względnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ranga na przebieg strategia EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest także przewodzony, podczas gdy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się realizować testy EMI?

Istnieje wiele czynników, które powodują, iż modus EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna przeszkoda w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jednakże wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz iż gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, albowiem zasilacze służą nieco w charakterze „posłaniec” aniżeli zarzewie problemów EMC.

Pozostaje jeszcze przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest o wiele dolny niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.